Preskočiť na hlavný obsah

Finančná správa vyhrala dlhoročný súdny spor o 15,43 milióna eur

BRATISLAVA – 28.12.2023: Finančná správa (FS) uspela v dlhoročnom súdnom spore so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), a.s. o sumu 15,43 milióna eur. V uplynulých dňoch nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý potvrdil, že postup FS bol správny pri zistení účelovej zmeny akcionárov SPP, a.s. s cieľom získať daňovú výhodu v podobe nezdanenia  dividend.

Krátko predtým ako mal SPP, a.s. vyplácať svojim akcionárom dividendy, bola v Holandsku jej akcionármi - nemeckou spoločnosťou Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen a francúzskou G.D.F. International Paríž, založená spoločnosť Slovak Gas Holding B.V.. Akcionárom SPP, a.s. sa stala účelovo, s cieľom získať daňovú výhodu v podobe nezdanenia dividend vyplácaných akcionárom zrážkovou daňou. FS to zistila na základe vykonanej daňovej kontroly dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2003 a dodatočne vyrubila spoločnosti SPP, a.s. zrážkovú daň vo výške 15,43 milióna eur z dividend vyplatených pre nového akcionára SPP, a.s. - holandskú spoločnosť Slovak Gas Holding B.V.. 

Podľa FS bola holandská spoločnosť „prázdnou“ spoločnosťou (tzv. „conduit company“), ktorej cieľom bolo získať daňovú výhodu. Ak by sa dividendy vyplatili pôvodným akcionárom SPP, a.s., ich suma by sa pri výplate zdanila 15%, respektíve 10%. Keďže sa dividendy vyplácali už novému akcionárovi, uvedená výška zdanenia neplatila. Dividendy vyplatené holandskej spoločnosti neboli zdanené v štáte zdroja príjmu, teda na Slovensku, s využitím oslobodenia vyplývajúceho zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Holandskom. Zároveň boli oslobodené aj od dane z príjmov v Holandsku podľa ich vnútroštátnych predpisov na základe tzv. „podielového oslobodenia“. Dividendy „pretiekli“ bez zdanenia cez novozaloženú holandskú spoločnosť prostredníctvom pôžičiek k pôvodným akcionárom, ktorými boli nemecký Ruhrgas Aktiengesellschaft Essen a francúzsky G.D.F. International Paríž. 

FS posúdila prípad ako zneužitie práva, nakoľko zmena štruktúry jeho akcionárov bola účelová a realizovaná s cieľom získať daňovú výhodu, ktorou bolo nezdanenie dividend pri ich výplate akcionárom v žiadnom z dotknutých štátov. V uplynulých dňoch nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý po niekoľkoročnom  súdnom konaní vedenom na Slovensku, ako aj na Súdnom dvore EÚ, potvrdil správnosť postupu Finančnej správy a vyzdvihol doktrínu zneužitia práva v oblasti medzinárodného zdaňovania.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(28. 12. 2023)

Archív noviniek