Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Rekordná suma pre tretí sektor

BRATISLAVA, 19.11.2019: Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám k začiatku novembra takmer 70 miliónov eur. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme spracovali už o 50 000 viac vyhlásení a poukázali na účty prijímateľov sumu vyššiu o 2 mil. eur.

Finančná správa poukázala tretiemu sektoru (občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám) už takmer 70 miliónov eur, ktoré im darovali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. Vďaka elektronizácii procesov na finančnej správe (elektronické podávanie dokumentov, štruktúrované formuláre a pod.) sme do začiatku tohto mesiaca spracovali viac ako 906 000 vyhlásení, čo je o 50 000 viac ako v celom minulom roku.  

Hoci už v tomto období štatistické údaje vykazujú rekordné sumy, výška darovaných financií sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať. Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane v roku 2019 a informácie o sume poskytnutej jednotlivým prijímateľom, zverejní finančná správa do konca januára 2020. Počas januára zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % z dane z príjmov darovať. Minulý rok získal tretí sektor 68 mil. eur a podiel zo zaplatených daní darovalo 850 000 daňovníkov. V roku 2017 získal tretí sektor celkove 64 mil. eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa vtedy rozhodlo viac ako 800 000 daňovníkov. V roku 2016 využilo právo použiť určitú časť zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely približne 740 000 daňovníkov, celková suma bola 61,6 milióna eur. V roku 2015 ich bolo približne 680 000, tretiemu sektoru bola rozdelená suma takmer 57 miliónov eur. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(19. 11. 2019)

Archív noviniek