Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Svetový deň duševného vlastníctva

Bratislava – 26. 04. 2015: Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za 4 344 055 eur. Išlo najmä o textilný tovar a obuv. Niekoľkonásobné zvýšenie počtu prípadov oproti roku 2013 sa pripisuje tzv. postupu v prípade malých zásielok, ktorý je možné využiť vďaka novej európskej legislatíve od januára 2014.  

V 1 819 prípadoch zadržali colníci tieto veci ešte skôr, ako sa dostali na slovenský či európsky trh. Celkovo na importe zachytili 130 326 ks výrobkov za viac ako 4,3 milióna eur. Nemalý nárast prípadov sa týka prevažne poštových alebo kuriérom doručovaných zásielok, ktoré obsahujú najviac tri položky a ich hmotnosť nepresahuje 2 kg. 

Pri uplatňovaní tohto postupu sa zaistený tovar zničí, ak držiteľ tovaru súhlasí. V tomto prípade nie je potrebný súhlas oprávnenej osoby. Tú kontaktujeme až v prípade, ak sa nepodarí získať súhlas držiteľa tovaru so zničením tovaru, aby podala návrh na začatie súdneho konania. Postup v prípade malých zásielok administratívne uľahčuje prácu colníkov a v praxi sa aplikuje najmä na poštových colných pobočkách v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. 

V rámci kontrolnej činnosti finančná správa za rok 2014 eviduje na domácom trhu 1 354 prípadov podozrenia z porušenia práv duševného vlastníctva, čo predstavuje 50 139 ks tovaru v hodnote 1 002 642 eur. Najčastejšie zaisteným tovarom sú hračky, textil, obuv, konfekčné doplnky a spotrebný tovar. K  najrozsiahlejším nelegálnym aktivitám patria dlhodobo aj podvody s tabakom a tabakovými výrobkami. Najčastejšie zneužívanými značkami na domácom trhu sú Adidas, Puma, Salomon, Burberry, Nike, či Marvel. Pri dovoze zo zahraničia sa colníci najviac stretávajú so značkami Tommy Hilfiger, Louis Vuitton či Burberry. Hlavným producentom porušujúcim práva duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, kde sa vyrába až 85 % zo všetkých falšovaných produktov.  

Rok

Počet   prípadov

Hodnota zaisteného tovaru v EUR

2010

11

60 504

2011

51

2 485 159

2012

79

10 664 460

2013

527

17 046 577

2014

1   819

4 344 055

 Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colné orgány EÚ preto zohrávajú dôležitú pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, na svoje územie. Na túto tému upozorňuje aj Svetový deň duševného vlastníctva, ktorý si každoročne pripomíname 26. apríla. V tento deň pred 45 rokmi nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva. SDDV sa však oslavuje iba od roku 2001. Po svete sa vtedy konajú rôzne akcie a kampane zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o danej problematike. 

V oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu vznikla na Slovensku v roku 2011 na podnet EÚ medzirezortná komisia. V tomto koordinačnom a odbornom orgáne má svoje zastúpenie aj Finančné riaditeľstvo SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 306 kB; nové okno]

(26. 04. 2015)

Archív tlačových správ