Preskočiť na hlavný obsah

Svetový deň bez tabaku

BRATISLAVA – 31. 5. 2013: Finančná správa zaistí každoročne milióny ton nelegálnych cigariet. Zaistené cigarety sú pre svoju nízku kvalitu ešte škodlivejšie ako oficiálne predávané cigarety. Čínske či ukrajinské cigarety končia v spaľovniach.

Za rok 2012 bolo na Slovensku zaistených 15,2 mil. ks cigariet. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počet nelegálnych cigariet klesá 2011 – 33,4 mil. ks, 2010 – 17 mil. ks.

Najviac prípadov - 1 427 bolo na Colnom úrade Michalovce, čo je spôsobené ukrajinskou hranicou.

Na Slovensku je najvyužívanejšia pašerácka cesta z Ukrajiny, kde je cena legálne predávaných cigariet cca 1 €/škatuľka. Obyčajne sú okrem Slovenska cieľovými krajinami pašeráckych skupín Česko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia. Cez ukrajinskú hranicu sa okrem hraničných priechodov Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna n. Tisou, Maťovské Vojkovce a Veľké Slemence pašujú cigarety najmä cez „zelenú“ a „modrú“ hranicu.

„Zelená hranica“ – prenášanie cigariet v rôzne upravených krosnách nosičmi mimo hraničných priechodov, obyčajne cez severný, hustejšie zalesnený a členitejší terén ukrajinsko-slovenskej hranice. „Modrá hranica“ – pašovanie cigariet v rôznych gumových raftoch, alebo drevených pňoch po hraničných riekach Tisa a Uh. Tieto sú spúšťané z ukrajinskej strany na lane a následne na slovenskej strane sú zachytávané.

Na Slovensku bolo od roku 2006 odhalených finančnou správou 8 nelegálnych výrobní na cigarety, pričom zaistených bolo takmer 30 mil. cigariet. Touto nelegálnou činnosťou sa na území SR zaoberajú vysoko špecializované a sofistikované organizované zločinecké skupiny, ktoré majú prepojenie na zločinecké skupiny okolitých členských štátov.

Podľa medzinárodných kritérií je Slovensko v boji proti nelegálnemu obchodu s cigaretami úspešné. Z posledného prieskumu vyplýva, že máme najnižšiu mieru nelegálnych cigariet zo všetkých členských krajín EÚ.

(31. 05. 2013)

Archív noviniek