Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Svetový deň bez tabaku

BRATISLAVA – 29. 5. 2014: Finančná správa zaistí každoročne milióny ton nelegálnych cigariet. Zaistené cigarety sú pre svoju nízku kvalitu ešte škodlivejšie ako oficiálne predávané cigarety. Čínske či ukrajinské cigarety preto končia v spaľovniach. Podľa medzinárodných kritérií je Slovensko v boji proti nelegálnemu obchodu s cigaretami úspešné. Z posledného prieskumu vyplýva, že máme najnižšiu mieru nelegálnych cigariet zo všetkých členských krajín EÚ.

Svetový deň bez tabaku vyhlásila WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a pripomenieme si ho 30. mája 2014. Za rok 2013 bolo na Slovensku zaistených 44,5 miliónov kusov cigariet. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet nelegálnych cigariet stúpol takmer trojnásobne.

Rok Počet kusov
2012 15,2 mil. ks
2011 33,4 mil. ks
2010 17 mil. ks

Najväčší záchyt zaznamenali colníci v okrese Galanta, kedy sa im podarilo zaistiť 30 miliónov kusov cigariet. Najviac práce s pašovaním nelegálnych cigariet má však stále Colný úrad Michalovce, do ktorého pôsobnosti patrí ukrajinská hranica.

Na Slovensku je najvyužívanejšia pašerácka cesta z Ukrajiny, kde je cena legálne predávaných cigariet cca 1 €/ škatuľka. Obyčajne sú okrem Slovenska cieľovými krajinami pašeráckych skupín Česko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia. Cez ukrajinskú hranicu sa okrem hraničných priechodov Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna n. Tisou, Maťovské Vojkovce a Veľké Slemence pašujú cigarety najmä cez „zelenú“ a „modrú“ hranicu.

„Zelená hranica“ – prenášanie cigariet v rôzne upravených krosnách nosičmi mimo hraničných priechodov, obyčajne cez severný, hustejšie zalesnený a členitejší terén ukrajinsko-slovenskej hranice.
„Modrá hranica“ – pašovanie cigariet v rôznych gumových raftoch, alebo drevených pňoch po hraničných riekach Tisa a Uh. Tieto sú spúšťané z ukrajinskej strany na lane a následne na slovenskej strane sú zachytávané.

Na Slovensku bolo od roku 2006 odhalených finančnou správou 9 nelegálnych výrobní na cigarety. V minulom roku odhalili colníci výrobňu v Trsticiach, kde zaistili viac než 2 milióny kusov cigariet a 676 kg tabaku a tabakových výrobkov. Touto nelegálnou činnosťou sa na území SR zaoberajú vysoko špecializované a sofistikované organizované zločinecké skupiny, ktoré majú prepojenie na zločinecké skupiny okolitých členských štátov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB]

(29. 05. 2014)

Archív tlačových správ