Preskočiť na hlavný obsah

Svetový deň duševného vlastníctva: Colníci za prvé tri mesiace zachytili „fejky“ za viac ako 10 miliónov eur

BRATISLAVA – 26.4.2013: Colníci za prvý kvartál tohto roka zhabali falzifikáty značkových vecí za 10 021 252,16 eur. Tieto zadržané veci pochádzajú z importu – teda boli zachytené skôr, ako sa dostali na slovenský a tým aj európsky trh. Celkovo sme na importe zachytili 106 630 kusov výrobkov.

Najčastejšie zaisteným tovarom sú textilné výrobky, hračky, obuv, konfekčné doplnky a spotrebný tovar. K dlhodobo najrozsiahlejším nelegálnym aktivitám patria aj podvody s tabakom a tabakovými výrobkami.

Najčastejšie zneužívanými značkami na domácom trhu sú Adidas, Salomon, Burberry, Nike či Marvel. Pri dovoze zo zahraničia sa colníci najviac stretávajú so značkami Tommy Hilfiger, Louis Vuitton či Burberry.

26. apríl patrí každoročne ochrane trhu pred falšovateľmi. Dňa 26. apríla pred 43 rokmi nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa uvedený deň stal aj Svetovým dňom duševného vlastníctva (SDDV). Svetový deň duševného vlastníctva je podporovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a oslavuje sa od roku 2001. V rámci neho sa organizujú rôzne akcie a kampane s cieľom zvyšovať verejné povedomie o úlohe DV v každodennom živote.

Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov zároveň predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Colné orgány EÚ majú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, na svoje územie.

Slovenskí colníci sa môžu za ostatné roky pochváliť väčším počtom odhalených falzifikátov. Od roku 2009 stúplo celkové množstvo zaistených napodobenín ročne.

Hlavným zdrojom výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, ktorá produkuje až 85 % zo všetkých falšovaných produktov. Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa predpokladá nárast hodnoty falšovaného a pirátskeho tovaru na 1,77 bilióna USD ročne.

Colník pri zaistenom tovare kontaktuje osobu oprávnenú domáhať sa ochrany práv duševného vlastníctva.

Tá má možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, čo je zjednodušený postup, alebo súdnou cestou. Náklady na zničenie tovaru znáša držiteľ tovaru.

V oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu vznikla na Slovensku v roku 2011 na podnet Európskej únie medzirezortná komisia. V tomto koordinačnom a odbornom orgáne má svoje zastúpenie aj Finančné riaditeľstvo SR.

(26. 04. 2013)

Archív noviniek