Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Svetový deň duševného vlastníctva (Colníci za posledné štyri roky zachytili „fejky“ za viac ako 30 miliónov eur

BRATISLAVA – 26. 04. 2014: Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za 17 046 577 eur. Tieto zadržané veci pochádzajú z importu – teda boli zachytené skôr, ako sa dostali na slovenský, a tým aj európsky trh. Celkovo sme na importe zachytili 26 494 kusov výrobkov.

Finančná správa v rámci kontrolnej činnosti na domácom trhu za rok 2013 eviduje 1 396 položiek podozrenia z porušenia PDV, čo predstavuje 26 494 ks tovaru najmä textilného tovaru a obuvi.

Najčastejšie zaisteným tovarom sú textilné výrobky, hračky, obuv, konfekčné doplnky a spotrebný tovar. K dlhodobo najrozsiahlejším nelegálnym aktivitám patria aj podvody s tabakom a tabakovými výrobkami. Najčastejšie zneužívanými značkami na domácom trhu sú Adidas, Salomon, Burberry, Nike či Marvel.
Pri dovoze zo zahraničia sa colníci najviac stretávajú so značkami Tommy Hilfiger, Louis Vuitton
či Burberry.

Rok Počet prípadov Hodnota zaisteného tovaru v EUR
2010 11 60 504,62
2011 51 2 485 159,40
2012 79 10 664 460,09
2013 527 17 046 577,00
SPOLU 668 30 256 701,11

26. apríl patrí každoročne ochrane trhu pred falšovateľmi. Dňa 26. apríla pred 44 rokmi nadobudol účinnosť Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva a práve na podnet tejto organizácie sa uvedený deň stal aj Svetovým dňom duševného vlastníctva (SDDV). Svetový deň duševného vlastníctva je podporovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a oslavuje

sa od roku 2001. V rámci neho sa organizujú rôzne akcie a kampane s cieľom zvyšovať verejné povedomie o úlohe DV v každodennom živote.

Porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov zároveň predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colné orgány EÚ majú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, ktoré porušujú práva duševných vlastníkov, na svoje územie.

Hlavným zdrojom výrobkov porušujúcich práva duševného vlastníctva naďalej zostáva Čína, ktorá produkuje až 85 % zo všetkých falšovaných produktov. Podľa odhadov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa predpokladá nárast hodnoty falšovaného a pirátskeho tovaru na 1,77 bilióna USD ročne.

Colník pri zaistenom tovare kontaktuje osobu oprávnenú domáhať sa ochrany práv duševného vlastníctva. Tá má možnosť sa vyjadriť do 10 pracovných dní, či chce vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, čo je zjednodušený postup, alebo súdnou cestou. Náklady na zničenie tovaru znáša držiteľ tovaru.

V oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu vznikla na Slovensku v roku 2011 na podnet Európskej únie medzirezortná komisia. V tomto koordinačnom a odbornom orgáne má svoje zastúpenie aj Finančné riaditeľstvo SR.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 234 kB]

(26. 04. 2014)

Archív tlačových správ