Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Slovensko je pozitívnym príkladom

BRATISLAVA – 22.06.2017: Koordinovaný boj proti daňovým podvodom na Slovensku ocenil Medzinárodný menový fond (MMF). Opatrenia, ktoré Slovensko prijalo prezentoval prezident finančnej správy František Imrecze v Londýne.  

Dvojdňový medzinárodný workshop na tému boja proti daňovým podvodom najmä na DPH sa začal včera v londýnskom Broadway House. Stratégie, skúsenosti a výzvy v tejto oblasti prezentujú okrem nás napríklad odborníci z Chile, Južnej Afriky či Singapúru. 

Cedric Andrew, expert MMF vysvetlil účastníkom prístup k boju proti daňovým podvodom v Spojenom kráľovstve a EU. Zdôraznil, že pokiaľ finančné správy nevyužívajú analytické údaje z daňových aj colných transakcií, nebudú vo vedúcej skupine európskych finančných sprav. Taktiež uviedol, že implementovanie mechanizmov na automatické párovanie dát z každej transakcie je jedným z dôležitých elementov boja proti daňovým podvodom pri dani z pridanej hodnoty. 

Jednou z krajín, ktorá predstavila svoje opatrenia bolo aj Slovensko.  „Prítomných najviac zaujala procesná logika našich analytických systémov, napr. možnosť pracovať s konkrétnymi rizikovými transakciami z kontrolného výkazu. Taktiež virtuálna registračná pokladnica a úplná kontrola nad výrobou a distribúciou kontrolných známok na lieh a tabak. Prepojene do jedného analytického riešenia bolo pre väčšinu zúčastnených veľmi progresívne riešenie.“ Povedal po vystúpení František Imrecze, prezident finančnej správy. 

MMF ocenil veľký pokrok v znížení daňovej medzery na DPH zo 41% na 28,6% za štyri roky. Zodpovedá  to ročnému rastu HDP o 0,82% len z efektivity výberu DPH. Zástupkyňa MMF to označila ako nadpriemerný rast. "Prítomný ocenili projekt daňovej kobry ale najmä koordinovanú spoluprácu viacerých rezortov na boji proti daňovým podvodom". Prezident finančnej správy hovoril o všetkých troch akčných plánoch v boji proti daňovým podvodom, ktoré sú svojou komplexnosťou jedinečné v celosvetovom meradle. 

Výsledkom efektívneho boja proti daňovým podvodom je prínos do štátneho rozpočtu a to za posledné štyri roky v celkovej sume viac ako 2,66 miliardy eur. Boj proti daňovým podvodom pokračuje aj naďalej a to vo forme viac ako dvadsiatich opatrení, ktoré Vláda SR schválila minulý mesiac v rámci tretieho „Akčného plánu boja proti daňovým podvodom“.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(22. 06. 2017)

Archív noviniek