Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Tabak pohodený na ceste

BANSKÁ BYSTRICA – 05.04.2018:  V utorok vo večerných hodinách colníci Colného úradu Banská Bystrica - Stanice colného úradu Banská Bystrica pri vykonávaní mobilného dohľadu na ceste Zvolen - Dobrá Niva zabezpečili tabak o hmotnosti 42,45 kg. 

Včera vo večerných hodinách colníci stanice colného úradu počas vykonávania fyzickej kontroly ložnej plochy nákladného motorového vozidla spozorovali podozrivé správanie vodiča neznámeho motorového vozidla prichádzajúceho z kontrolovaného smeru. Vodič neznámeho vozidla vo vzdialenosti cca 300 metrov od miesta vykonávanej kontroly náhle pribrzdil, zmenil smer jazdy do protismeru a na pár sekúnd zastal na protiľahlej zastávke autobusu a vypol svetlá. Následne pokračoval v jazde ďalej. 

Colníci preto okamžite prešli na miesto, kde náhle zastavilo neznáme vozidlo. Pri obhliadke miesta našli colníci vyhodené tri priesvitné plastové vrecia, v ktorých sa nachádzali spotrebiteľské balenia tabaku značky Marco Polo. 

Colníci predmetný tovar zabezpečili a preverili obsah, pričom zistili, že vo vreciach sa nachádza 283 ks spotrebiteľského balenia rezaného tabaku značky Marco Polo o hmotnosti 150 g bez označenia kontrolnými známkami, čo predstavuje spolu 42,45 kg tabaku. 

V prípade, že by bol tento tabak uvedený v SR do obehu, vznikla by štátu škoda na spotrebnej dani vo výške viac ako 3 137 eur.  

Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 Trestného zákona, colníci formou trestného oznámenia vec odstúpia Kriminálnemu úradu finančnej správy na ďalšie konanie. Vzhľadom na zníženú nočnú viditeľnosť, vzdialenosť a absenciu umelého osvetlenia v mieste zastavenia, však nebolo možné relevantne určiť o aký typ, značku či  EČV vozidla išlo. 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(05. 04. 2018)

Archív noviniek