Preskočiť na hlavný obsah

Tabakové výrobky v predaji s neplatným označením

PREŠOV – 03.05.2023: V predajni s tabakovými výrobkami v Poprade Colný úrad Prešov v sobotu 29.04.2023 zabezpečil 130 kusov spotrebiteľských balení cigariet (2 600 cigariet), ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou. Kontrolné známky na cigaretách boli so znakom pre platnosť sadzby dane „I“. Predaj takýchto cigariet bol možný do 31.03.2023. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.

Príslušníci prešovského colného úradu počas víkendovej kontroly odhalili tabakové výrobky, ktoré neboli označené platnou kontrolnou známkou. Colný úrad v uvedenom prípade zabezpečil 130 kusov spotrebiteľských balení cigariet, čo predstavuje 2 600 kusov cigariet, ktoré podľa platnosti sadzby dane na kontrolnej známke so znakom „I“ bolo možné predávať do 31.03.2023. V uvedenom prípade ďalej colný úrad zabezpečil okrem cigariet 2 spotrebiteľské balenia tabaku so znakom platnosti sadzby dane „D“. Predaj spotrebiteľského balenia tabaku s týmto označením bol možný do 31.07.2022. Po uplynutí platnosti sadzby dane u týchto tabakových výrobkov mal podnikateľ požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie.

V súčasnosti je možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať spotrebiteľské balenie cigariet so znakom platnosti sadzby dane, ktorým je veľké písmeno „J“. Pre spotrebiteľské balenie tabaku je platný znak pre sadzbu dane veľké písmeno „E“ uvedený na kontrolnej známke.

Vyššie uvedený prípad je na colnom úrade predmetom ďalšieho konania, a to vo veci prepadnutia tovaru, kedy colný úrad môže podnikateľovi podľa zákona uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 000 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 127 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(03. 05. 2023)

Archív noviniek