Preskočiť na hlavný obsah

Takmer 10 mil. podaní prijala finančná správa prostredníctvom svojho portálu

BRATISLAVA – 10.01.2020: Finančná správa sa z roka na rok stále viac elektronizuje. Dokazujú to aj počty elektronických podaní. Daňové subjekty doručili v roku 2019 prostredníctvom portálu finančnej správe takmer 10 mil. elektronických podaní. Najviac z nich – takmer 1,4 mil. - podali daňové subjekty v marci 2019.   

Finančná správa neustále rozširuje elektronickú komunikáciu. S finančnou správou komunikuje elektronicky z roka na rok viac subjektov. Potvrdzujú to aj štatistiky elektronických podaní. Finančná správa prijala od daňových subjektov v roku 2019 celkom 9 499 053 elektronických podaní. Najviac z nich podali daňové subjekty už tradične v marci (1 396 596), najmenej v auguste (577 367). 

Podania sa týkali najmä daňových priznaní (DP) – DP k dani z príjmov fyzických osôb, k dani z príjmov právnických osôb, k dani z motorových vozidiel, k DPH, k spotrebnej dani z liehu, k spotrebnej dani z minerálneho oleja a pod. Prostredníctvom portálu finančnej správy však podávali aj kontrolné a súhrnné výkazy pre daň z pridanej hodnoty, rôzne hlásenia či žiadosti, účtovné závierky, ale aj rôzne všeobecné podania. Oproti roku 2018 (8 384 349 elektronických podaní) prijala a spracovala finančná správa v roku 2019 o viac ako 1,1 mil. elektronických podaní viac. 

Najviac podaní v jednom dni bolo doručených už tradične 25. januára. Išlo o 177 579 podaní. Naopak, najmenej doručených podaní za jeden deň prišlo finančnej správe 2. novembra 2019 – len 1 510. V priemere doručili finančnej správe daňové subjekty denne 26 025 elektronických podaní. 

Komunikovať s finančnou správou elektronicky a teda podávať elektronické podania je možné prostredníctvom portálu finančnej správy už od roku 2014. Od spustenia až do konca roka 2019 podali daňové subjekty prostredníctvom portálu finančnej správy dokopy takmer 47 mil. elektronických podaní. 

Počet elektronických podaní sa každoročne zvyšuje. Dôvodom je najmä postupné rozširovanie elektronickej komunikácie s finančnou správou. Aktuálne komunikujú s finančnou správou už všetci platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia a na dobrovoľnej báze aj ďalšie fyzické osoby. Na elektronickú komunikáciu s finančnou správou je zaregistrovaných viac ako 747 000 daňových subjektov. 

V roku 2020 sa chce finančná správa zamerať na rozširovanie obojsmernej komunikácie. Ide o projekt, ktorým rozšíri finančná správa elektronickú komunikáciu, ktorú teraz poskytuje v oblasti spotrebných daní, na celé spektrum svojich procesov.   

Prílohy:


Graf č. 1: Počty podaní v jednotlivých mesiacoch za obdobie I - XII/2019 

 

 

 

Graf č. 2: Pomer podaní za obdobie I - XII/2019

 

 

Graf č. 3: Počet podaní za roky 2014 - 2019

 

Graf č. 4: Porovnanie počtu podaní za roky 2014 - 2019

 

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 443 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 01. 2020)

Archív noviniek