Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Takmer 180 tisíc elektronických daňových priznaní k dani z motorových vozidiel

Bratislava – 02.02.2018: Finančná správa prijala 177 472  DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2017, ktoré boli podané elektronicky v stanovenom termíne. Najviac daňovníkov podalo toto daňové priznanie za posledné tri januárové dni. Vyťažené bolo aj call centrum finančnej správy, ktoré prijalo tisíce telefonických a e-mailových dopytov.

31. január bol hraničným termínom na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňové subjekty, ktoré s finančnou správou komunikujú elektronicky, podávali toto daňové priznanie prostredníctvom portálu finančnej správy. Do polnoci 31.januára prijala finančná správa 177 472  elektronicky podaných DP k DzMV.

Najviac DP k DzMV podali daňové subjekty za posledné tri dni. V pondelok 29. januára 25 290, v utorok 30.januára 24 205 a v stredu 31.januára 17 064 DP k DzMV. Za posledné tri dni si tak svoju povinnosť splnilo 66 559 daňových subjektov. Na druhej strane, napríklad 114 elektronických DP k DzMV bolo na finančnú správu doručených už hneď 1.januára.

Finančná správa navyše tento rok zjednodušila vypĺňanie DP k DzMV. Pre elektronicky komunikujúcich daňovníkov zabezpečila ich predvyplnenie. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si našli daňovníci priamo v osobnej elektronickej schránke na portáli finančnej správy. Na tomto daňovom priznaní bola vypočítaná aj aktuálna sadzba dane a daňovník údaje musel skontrolovať, v prípade zmien opraviť a DP k DzMV podať. Takýto benefit získalo približne 75 % klientov.

Finančná správa prijala prostredníctvom daňových úradov aj tie daňové priznania, ktoré mohli subjekty podať osobne na daňovom úrade, nakoľko neboli povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky. Papierových DP k DzMV prijala finančná správa zatiaľ 29 669. Číslo papierovo podaných DP k DzMV sa bude ale ešte zvyšovať. Do 31. januára mohli totiž daňové subjekty, ktoré nie sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, poslať daňové priznanie aj poštou. Po doručení všetkých DP k DzMV bude mať finančná správa k dispozícii kompletné štatistiky. Pracovníci finančnej správy teraz budú podané DP k DZMV kontrolovať a spracovávať.

Za zdaňovacie obdobie 2016 podali daňové subjekty 228 004 daňových priznaní k dani z motorových vozidiel. 165 494 z nich podalo toto daňové priznanie elektronicky, papierovo 62 510.

Rušno bolo počas januárových dní aj na call centre finančnej správy. Za celý mesiac vybavili operátori call centra 14 581 hovorov a 7 068 e-mailových dopytov týkajúcich sa technickej podpory pri elektronickej komunikácii a usmernenia pri podávaní DP k DzMV.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 203 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 02. 2018)

Archív noviniek