Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Takmer každá druhá prevádzka nedodržiava zákon

PREŠOV - 14. 01. 2015: Prešovskí colníci vykonali počas roku 2014 vo svojom regióne spolu 719 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 356 prípadov porušenia zákona.

„Územný obvod Colného úradu Prešov patrí k najrozsiahlejším na Slovensku, napriek tomu sa prešovskí colníci snažia skontrolovať čo najviac prevádzok.“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová. V uplynulom roku skontrolovali 719 prevádzok, v ktorých odhalili 356 prípadov porušení zákona, čo je takmer 50%. Celková výška udelených pokút dosiahla sumu 83 130 eur.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.V praxi sa často stáva, že tovar je na bločku označený len všeobecne. Každý prípad je preto potrebné posudzovať individuálne. Obchodníci nesmú zabúdať ani na ďalšiu povinnosť – vystaviť vzorový pokladničný blok pre zákazníka, aby si mohol skontrolovať, či vydaný pokladničný doklad obsahuje všetky predpísané náležitosti - číslo dokladu, daňový kód pokladnice DKP a logo MF.

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby

V súvislosti s Národnou bločkovou lotériou colníci validovali aj údaje z pokladničných dokladov. Ide o skontrolovanie správnosti údajov na výherných pokladničných dokladoch. V prešovskom regióne takto skontrolovali 120 výherných bločkov. Podľa pravidiel Národnej bločkovej lotérie sú colníci povinní vykonať kontrolu správnosti údajov do 48 hodín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 146 kB]

(14. 01. 2015)

Archív tlačových správ