Preskočiť na hlavný obsah

Takmer každá druhá prevádzka nedodržiava zákon

PREŠOV - 22. 09. 2014: Prešovskí colníci vykonali počas letných prázdnin vo svojom regióne vyše 167 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili 72 prípadov porušenia zákona.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.V praxi sa často stáva, že tovar je na bločku označený len všeobecne. Každý prípad je preto potrebné posudzovať individuálne. Obchodníci nesmú zabúdať ani na ďalšiu povinnosť – vystaviť vzorový pokladničný blok pre zákazníka, aby si mohol skontrolovať, či vydaný pokladničný doklad obsahuje všetky predpísané náležitosti, to znamená číslo dokladu, daňový kód pokladnice DKP a logo MF.

Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci počas kontrolnej akcie zistili, že aj napriek avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej nedodržiavajú zákon. Pri 167 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 72 prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 43 %.

Celková výška udelených pokút dosiahla hodnotu 19 470 eur, z toho najviac – až 78 % bolo udelených v Prešove a blízkom okolí.

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici,
  • nevydanie pokladničného dokladu,
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 143 kB]

(22. 09. 2014)

Archív noviniek