Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Presne takto to nemá byť

TRENČÍN – 15. 12. 2015: Takýto záver priniesla bežná kontrola púchovských colníkov v jednej handlovskej stávkovej kancelárii. Pri kontrolnom nákupe podnikateľ nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) na evidenciu prijatej tržby, nezaevidoval vklad v hotovosti, za čo mu bola uložená rozhodnutím na mieste pokuta vo výške 400 Eur.

To však nebolo všetko. Okrem toho bol v kontrolovaných priestoroch zaistený tabak v spotrebiteľskom balení s celkovou hmotnosťou 4,29 kg a 1509 kusov cigariet. Zaistený tovar nebol označený kontrolnými známkami a podnikateľ nevedel preukázať ich pôvod a spôsob nadobudnutia. Predbežná výška úniku na spotrebnej dani bola vyčíslená na 443,38 Eur. Vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu bol kontaktovaný vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorému bude prípad postúpený na ďalšie konanie.

Aj výsledok tejto kontroly poukazuje na to, že niektorí predajcovia si stále neplnia dostatočne svoje povinnosti vyplývajúce z predpisov o ERP, a to ani tie najzákladnejšie, ako zaevidovanie tržby v ERP. Na vykonávanie kontrol pritom colníci často vopred upozorňujú, a práve predvianočný čas je časom jarmokov a podobných tradičných podujatí, kedy sa kontrolná činnosť zintenzívňuje. Kontrolované však môžu byť rôzne miesta predaja, tak ako tomu bolo aj v tomto konkrétnom prípade.

„Na záver už len zdôraznenie základných povinností predajcov: zaevidovať tržbu v ERP, vydať pokladničný doklad, ktorý má spĺňať náležitosti podľa zákona, umiestniť vzor dokladu na viditeľnom mieste. Pri predaji alkoholu alebo tabaku a tabakových výrobkov je potrebné povolenie na predaj, takýto tovar musí byť označený kontrolnými známkami a podnikateľ musí vedieť preukázať spôsob ich nadobudnutia, napríklad dokladom o ich kúpe,“ uviedla Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(15. 12. 2015)

Archív tlačových správ