Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

TAXANA vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k eKase

BRATISLAVA, 04.10.2019: Finančná správa rozširuje komunikačné kanály pre eKasu. Na podateľniach a klientskych zónach daňových a colných úradov umiestňuje plagáty, na ktorých TAXANA vyzýva podnikateľov na čo najskorší prechod na eKasu. Nepripojeným podnikateľom bude zasielať aj softwarningové upozornenia.

Finančná správa neustále vyzýva podnikateľov, ktorí ešte neprešli pri evidencii tržieb na systéme eKasa, aby tak spravili čo najskôr. Najnovšie sa stretnete s Taxanou na plagátoch na daňových a colných úradoch. Prostredníctvom nich finančná správa vyzýva podnikateľov, aby viac nečakali a pripojili sa k systému eKasa. V tejto súvislosti spustí reklamnú kampaň aj na sociálnej sieti Facebook.

Zároveň bude v priebehu októbra rozposielať nepripojeným podnikateľom upozornenie – softwarning - do elektronických schránok na portáli finančnej správy. Ten zašle približne 65 000 daňovým subjektom, u ktorých doteraz neeviduje ani jednu pripojenú virtuálnu či online registračnú pokladnicu (VRP/ORP), a to aj napriek tomu, že tieto subjekty podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, avšak pokladnica ešte pokladničné doklady nevydáva.

Finančná správa chce aj týmito aktivitami docieliť, aby sa nepripojení podnikatelia do systému pripojili čo najskôr. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu v závere roka. Finančná správa totiž už dlhodobo upozorňuje, že personálne aj technické kapacity dodávateľov/výrobcov/distribútorov online registračných pokladníc môžu byť v tom čase výrazne obmedzené.

Aktuálne eviduje v systéme eKasa tržby už 130 080 pokladníc. Tie od spustenia eKasy vytvorili spolu už viac ako 304 mil. pokladničných dokladov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

Plagát Najvyšší čas naštartovať eKasu

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 10. 2019)

Archív noviniek