Preskočiť na hlavný obsah

TAXANA sa pri práci s verejnosťou osvedčila

BRATISLAVA, 29.01.2020: Chatbot finančnej správy TAXANA získava na popularite. Za uplynulý rok použilo TAXANU ako zdroj informácii 113 988 unikátnych používateľov, ktorí zaslali viac ako 745 375 dopytov. TAXANA pomáha v priamej komunikácii s klientom. Momentálne sa jej obsah rozširuje o ďalšie témy z daňovej oblasti.  

Za rok 2019 TAXANA spracovala 745 375 dopytov. Denne tak spracovala priemerne 2 042 dopytov.  Medzi najdopytovanejšie témy patrili otázky týkajúce sa podávania daňových priznaní, eKasy, všeobecné informácie z oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. 

Štatistiky využitia TAXANY odhalili aj viaceré zaujímavosti. Čo sa týka počtu dopytov, „rekordmanom“ sa stal klient, ktorý sa TAXANY dopytoval otázky až 273-krát počas celého roka. Najväčší dopyt po informáciách zaznamenala TAXANA 27. marca 2019. Marec bol z pohľadu počtu dopytov celkovo najsilnejším mesiacom. Priemerne najviac dopytov dostávala TAXANA vždy v pondelok a štvrtok počas pracovných dní. 

Aktuálne zabezpečuje finančná správa ďalší technický a obsahový rozvoj svojho chatbota. TAXANA bude po novom posielať aj vybrané formuláre dopytujúcim sa priamo na e-mail, bude schopná zasielať softwarningové upozornenia. Finančná správa dopĺňa aj nový konverzačný obsah – TAXANA bude schopná odpovedať na rôzne verzie spôsobu privítania, poďakovania, ale aj reagovať na invektívy či funkčné dopyty, ktoré je potrebné riešiť priamo na call centre alebo so správcom dane, nakoľko obsahujú príliš špecifické osobné otázky – napríklad žiadosti o potvrdenia, žiadosti o zmenu záznamu v profile a pod. 

Finančná správa spustila túto novinku v oblasti proklientskych opatrení finančnej správy – chatbot TAXANU v septembri 2018. Chatbot aplikácia slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na Facebooku. Aj v tejto oblasti digitalizácie a automatizácie bola finančná správa priekopníkom medzi štátnymi inštitúciami. Finančná správa bola totiž prvá štátna inštitúcia, ktorá takýto automatizovaný chat zaviedla do komunikácie so svojimi klientami.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 295 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(29. 01. 2020)

Archív noviniek