Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

TAXANA dosahuje rekordnú métu - 150 000 unikátnych používateľov

BRATISLAVA, 07.04.2020: Takmer 35 000 klientov využilo len za prvé tri mesiace tohto roka možnosť poradiť sa s TAXANOU. TAXANA tak v najbližších dňoch dosiahne rekordnú métu - 150 000 unikátnych používateľov. Chatbot finančnej správy sa stal plnohodnotným komunikačným nástrojom. TAXANA pomáha v priamej komunikácii s klientom aj v týchto dňoch. Jej obsah finančná správa pravidelne aktualizuje o opatrenia prijímané v súvislosti s koronakrízou.

TAXANA naberá v týchto časoch na popularite. Len za prvý kvartál 2020 ju využilo ako zdroj informácií 34 203 nových unikátnych požívateľov. Za uplynulý rok použilo TAXANU ako zdroj informácii 114 000 unikátnych používateľov. Celkovo TAXANU od svojho vzniku v septembri 2018 využilo už takmer 150 000 unikátnych požívateľov (pozn. aktuálne k 07.04.2020 149 583 používateľov). Najvyhľadávanejšími témami za prvý štvrťrok boli informácie o daňových priznaniach, eKase, ale aj všeobecné informácie o dani z príjmov či dani z pridanej hodnoty.

Finančná správa zabezpečuje pravidelný obsahový rozvoj svojho chatbota, a to o legislatívne zmeny, ktoré schvaľujú poslanci NR SR. Reaguje tak na všetky opatrenia prijímané v legislatíve, ktoré majú za cieľ uľahčiť situáciu daňovníkov v čase koronakrízy. Informácie pre podporu občanov a podnikateľov v rámci tejto aktuálnej témy využilo len za obdobie 10 dní od vzniku takejto funkcionality viac ako 3 000 unikátnych používateľov. Aj to je dôkazom, že TAXANA pre klientov predstavuje jednoduchý spôsob ako získať informácie a nemusieť čakať na telefonické spojenie s call centrom či pracne ich vyhľadávať na internete. Finančná správa spustila túto novinku v oblasti proklientskych opatrení finančnej správy – chatbot TAXANU v septembri 2018. Chatbot aplikácia slúži na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to tak prostredníctvom portálu finančnej správy, ako aj na Facebooku. Aj v tejto oblasti digitalizácie a automatizácie bola finančná správa priekopníkom medzi štátnymi inštitúciami. Finančná správa bola totiž prvá štátna inštitúcia, ktorá takýto automatizovaný chat zaviedla do komunikácie so svojimi klientami. TAXANA tak výrazne prispieva k digitalizácii komunikácie finančnej správy so svojimi klientami.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 04. 2020)

Archív noviniek