Preskočiť na hlavný obsah

Drogy si u taxikára zabudol zákazník

Košice - 10.01.2023: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice skontrolovali v Spišskej Novej Vsi počas nočnej služby vozidlo taxislužby a po nasadení služobného psa zistili u taxikára nelegálnu držbu pervitínu.

Príslušníci finančnej správy zastavili včera pred polnocou osobné motorové vozidlo taxislužby, v ktorom sa nachádzal vodič. Služobný pes Beny, ktorý pomáha na Colnom úrade Košice pri vyhľadávaní omamných a psychotropných látok, označil po sprístupnení vozidla malú príručnú tašku, v ktorej sa podľa vyjadrenia taxikára nachádzali jeho veci. Počas fyzickej kontroly sa v nej našlo uzatvárateľné plastové vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky, spolu so zatavenou striekačkou s rovnakým obsahom. Ohľadom nájdenej bielej kryštalickej látky bolo príslušníkom poskytnuté vysvetlenie, že sú to veci, ktoré si u neho zabudol zákazník a mal v úmysle ich doma vyhodiť.

Vodič bol následne zadržaný, nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneným prechovávaním omamných a psychotropných látok.

Podobný prípad zaznamenali príslušníci finančnej správy len pred pár dňami v Moldave nad Bodvou. Počas rutinnej kontroly osobného motorového vozidla s dvojčlennou posádkou služobný pes Teo označil čiernu príručnú batožinu, v ktorej sa pri kontrole našli dve zatavené striekačky a väčšie množstvo bielej kryštalickej látky v uzatvárateľnom plastovom vrecku. Podľa vyjadrenia majiteľa batožiny to mal na cvičenie.

Služobné psy zaradené na Colnom úrade Košice pomohli na začiatku roka odhaliť pokusy o nelegálnu držbu a prepravu drog. Sú tak rovnocennými kolegami príslušníkov finančnej správy pri odhaľovaní trestnej činnosti nielen na našich cestách.

Všetky dôvodné podozrenia zo spáchania trestného činu nedovolenej držby a prepravy omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov podľa § 171 Trestného zákona sú bezodkladne oznámené a odovzdané vecne a miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní v pôsobnosti PZ SR.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 01. 2023)

Archív noviniek