Preskočiť na hlavný obsah

Taxikári sú nepoučiteľní

PREŠOV - 26. 07. 2016: Colníci Colného úradu Prešov vykonali vo svojom regióne opakovane kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Vykonali 7 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v šiestich prípadoch. Za tieto porušenia zákona udelili pokuty vo výške 2 050 eur.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či taxikári  riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydávajú pokladničný doklad (resp. potvrdenie o zaplatenom cestovnom), ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Jednalo sa už o druhú kontrolnú akciu v krátkom čase. Kontroly boli vykonané v dvoch mestách – Prešov a Stará Ľubovňa. Napriek avizovaným kontrolám colníci zistili, že taxikári ďalej nedodržiavajú zákon. V Prešove bolo skontrolovaných 5 taxikárov, pričom doklad o prijatej platbe vydal len jeden z nich. V Starej Ľubovni boli skontrolovaní dvaja taxikári. Výsledok – ani jednému zákazníkovi nebol vydaný doklad o prijatej platbe. Porušenia zákona tak v prípade tejto kontrolnej akcie dosiahli hodnotu 86 %.

Naposledy vykonal Colný úrad Prešov kontrolnú akciu dňa 29.06.2016. Porušenie zákona bolo zistené v piatich zo šiestich prípadov. Opakovaná kontrola dopadla ešte horšie. Colný úrad Prešov preto upozorňuje, že v uvedených kontrolách bude aj naďalej pokračovať.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(26. 07. 2016)

Archív noviniek