Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Taxikári neevidujú tržby

PREŠOV - 01. 07. 2016: Colníci colného úradu vykonali dňa 29.06.2016 vo svojom regióne kontrolnú akciu pod názvom „taxíky“, zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo výške 1 650 €.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či taxikári  riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydávajú pokladničný doklad (resp. potvrdenie o zaplatenom cestovnom), ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Kontroly vykonali v rovnakom čase v troch mestách v rámci svojho územného obvodu. Zo šiestich taxikárov zaevidoval tržbu a vydal doklad o prijatej platbe len jeden z nich. Porušenia zákona v prípade tejto kontrolnej akcie tak dosiahlo hodnotu 83 %.

Colný úrad Prešov týmto zároveň upozorňuje, že počas blížiacich sa letných prázdnin bude vo svojich kontrolách naďalej pokračovať, pričom sa plánuje zamerať najmä na letné festivaly a iné kultúrne akcie a podujatia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(01. 07. 2016)

Archív tlačových správ