Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Záchyt 12 ton tabaku za milión eur

BRATISLAVA/ SEREĎ – 18.04.2019: Takmer 12 ton tabaku našli kriminalisti finančnej správy v stredu 17. apríla pri kontrole skladových priestorov v Seredi. V jednej z budov priemyselného areálu zaistili počas kontroly kartónové škatule s obsahom tabakovej suroviny a rezaného tabaku v počte 94 kusov. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje približne 1 000 000 eur.

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) prehľadali v stredu 17. apríla priestory priemyselného areálu v Seredi, pričom počas kontroly našli 94 kartónových škatúľ. Vo vnútri bola tabaková surovina a rezaný tabak. V sklade objavili aj technologické zariadenie na spracovanie tabaku (sušičku a rezačku na tabak). Celkové množstvo tabaku, ktorý sa nachádzal v sklade, bol 11 500 kg. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje asi 1 000 000 eur.

Sklad, v ktorom sa nachádzal tabak s rezačkou a sušičkou, má v prenájme zahraničná spoločnosť, ktorá nemá povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou ani povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Tabaková surovina a tabak boli uskladnené v rozpore so zákonom o spotrebnej dani s tabakových výrobkov. Všetky zariadenia, tabak aj surovinu colníci zaistili. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ finančnej správy.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(18. 04. 2019)

Archív noviniek