Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

„Týždne elektronickej komunikácie“ úspešne pokračujú

BRATISLAVA – 20. 11. 2013: „Týždne elektronickej komunikácie“, ktoré sa v pondelok začali na daňových úradoch v bratislavskom kraji, prinášajú prvé ovocie. Počas prvých dní si dohodu o elektronickej komunikácií prišli podpísať stovky podnikateľov.

Už počas prvých dvoch navštívilo daňové úrady v bratislavskom kraji takmer 600 podnikateľov, ktorí si prišli podpísať dohodu o elektronickej komunikácií. Tá je povinná od nového roka pre všetkých platcov DPH. S daňovým či colným úradom bude totiž možné komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis.

V súvislosti so zmenou dohody zo „starej“ (podľa zákona č. 511/1992) na „novú“ (podľa zákona č. 563/2009) upozorňujeme subjekty aby si nezabudli priniesť registračný formulár s ID číslom. Tento im daňový úrad pridelil, keď si dohodu o elektronickej komunikácii podpisovali v minulosti. Ak subjekty prinesú tento formulár – nič nebráni ich okamžitému vybaveniu.

Povinnosť komunikovať len elektronicky budú mať od 1. januára 2014:

a) všetci, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Podpis dohody je bezplatný. Počas „Týždňov elektronickej komunikácie“ sú na úradoch zriadené špecializované pracoviská, kde túto agendu vybavia podnikatelia bez čakania. Dohoda je zverejnená na www.drsr.sk v časti elektronická komunikácia – podmienky využívania AES v bode A) b. Vyplnenú dohodu (v dvoch exemplárov) spolu s pôvodným registračným formulárom je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad.

Podnikateľom, ktorí majú uzatvorenú len dohodu o elektronickej komunikácii podľa zákona č. 511/1992, odporúčame prísť si čo najskôr uzatvoriť dohodu podľa novšieho zákona. Dohody podľa zákona z roku 1992 totiž koncom roka 2013 prestanú platiť. Odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechávali na poslednú chvíľu. Od januára 2014 totiž už platcovia DPH nebudú môcť posielať dokumenty inak ako elektronicky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 135 kB]

(20. 11. 2013)

Archív noviniek