Preskočiť na hlavný obsah

Na texaský klobúk zdobený zubami z krokodíla treba povolenie

ŽILINA – 23.05.2022: Príslušníci finančnej správy na žilinskej pošte zastavili dovoz klobúka zdobeného krokodílími zubami z Texasu. Výrobok z chráneného živočícha, ktorý podlieha zákazom a obmedzeniam, nemohli bez potrebných dokladov prepustiť k adresátovi.

Klobúk čiernej farby po obvode s pásom so vzorom hadej kože a ozdobený pätnástimi zubami z krokodíla poslal odosielateľ z USA v kartónovej krabici mužovi do Púchova. Zásielka sa dostala na preclenie na žilinskú vyclievaciu poštu.

Pri kontrole príslušníci finančnej správy zistili, že ide o výrobok z chráneného živočícha, ktorý je zaradený do prílohy dohovoru CITES a pre obchod s ním platia prísne opatrenia. Tie majú zabrániť takému zaobchádzaniu so zvieraťom, ktoré je nezlučiteľné s jeho prežitím a nestalo sa bezprostredne ohrozené vyhubením.

Dovozca mal pri colnom konaní predložiť potrebné povolenie na dovoz exemplárov, čo ani v stanovenej lehote neurobil. Pre nesplnenie podmienok na prepustenie mu klobúk s krokodílími zubami, ktorý si objednal za 275 dolárov, nemohol byť doručený. Príslušníci finančnej správy ho zaistili a v budúcnosti využijú na edukačné účely.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(23. 05. 2022)

Archív noviniek