Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Tlačové vyhlásenie k šíreniu nepravdivých informácií

Finančné riaditeľstvo SR, 19.2.2013: Finančné riaditeľstvo SR bolo obvinené z plytvania  finančnými prostriedkami v súvislosti s obstaraním mobilného telefónneho čísla, ktoré využíva pre služobné účely prezident finančnej správy Ing. František Imrecze. 

Na stránke www.youtube.com je zverejnené video, ktoré šíri nepravdivé informácie. Finančné riaditeľstvo SR  pri obstarávaní mobilného telefónu pre prezidenta finančnej správy Ing. Františka Imreczeho, nežiadalo tzv. zlaté číslo. Dodávateľ poskytovanej služby – operátor Orange Slovensko a.s., toto číslo poskytol so 100% zľavou. Finančné riaditeľstvo teda zaplatilo fakturovanú sumu 0,00 eur a nie 596,49 eur ako nepravdivo tvrdí osoba, ktorá nepravdivé video zverejnila. 

Finančné riaditeľstvo zvažuje podanie trestného oznámenia pre šírenie nepravdivých informácií a žiada médiá, ktoré video prevzali ako zdroj informácie, aby si tvrdenia overili u operátora, ktorému sme dali súhlas na sprístupnenie týchto údajov z našej faktúry. 

Zdôrazňujeme, že k žiadnemu plytvaniu zo strany Finančného riaditeľstva SR neprišlo.  

(19. 02. 2013)

Archív tlačových správ