Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Tradičný trnavský jarmok bol tradične skontrolovaný

TRNAVA – 16. 09. 2014: Npapriek daždivému počasiu pracovníci daňového a colného úradu vykonali tradičnú kontrolnú akciu  na Tradičnom trnavskom jarmoku. Spoločná kontrolná akcia  Daňového a Colného úradu v Trnave bola zameraná na dodržiavanie povinnosti evidovania tržieb  v elektronických registračných pokladniciach.

Pracovníci daňového a colného úradu vykonali kontrolné nákupy počas celého jarmoku, teda nielen v pracovnom čase, ale i cez víkend.  Zamerali sa na stánky rýchleho občerstvenia, reštauračné zariadenia  a stánky komerčných predajcov. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc počas celého dňa, a či následne vydávajú pokladničný doklad spĺňajúci náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 40 zamestnancov z Daňového úradu a Colného úradu v Trnave, ktorí vykonali 51 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 23 prípadoch. V dvoch prípadoch došlo k porušeniu colného zákona a v jednom prípade bolo zistené podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva a zaistenie podozrivého tovaru.

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladnici,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladnice.

Nepoctivých podnikateľov neminie 330 eurová pokuta. Aj keď sa pri opakovaných porušeniach môže pokuta  zdvojnásobiť a hrozí im zrušenie živnosti mnohí stále riskujú. Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia je v sume 2 450 eur.

Daňový a Colný úrad Trnava budú vykonávať  podobné  kontrolné akcie zamerané na jarmoky počas celej jesene.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 197 kB]

(16. 09. 2014)

Archív tlačových správ