Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Spoločný seminár k transferovému oceňovaniu

BRATISLAVA – 27.06.2013: Umiestňovať zisky v krajinách, kde je zjednodušený daňový režim je celoeurópskym problémom. Kontrolóri a metodici finančnej správy diskutovali o tejto téme v rámci seminára OECD.

Na Daňovom inštitúte v Banskej Bystrici sa v dňoch 24. – 27. júna 2013 konal odborný seminár „Reštrukturalizácia podnikania v kontexte transferového oceňovania“. Seminár bol zameraný na prípadové štúdie a realizoval sa v rámci spoločných projektov SR a OECD v roku 2013. Bol spolufinancovaný z dobrovoľného príspevku SR do OECD.

Vysoká odborná úroveň bola garantovaná prednáškami zahraničného experta z OECD Stefaana De Baets v anglickom jazyku. Expert školil kontrolórov a metodikov finančnej správy, ktorí sa budú zameriavať na to, aby sa zisky zdaňovali v tej krajine, v ktorej sú vytvárané. Snaha firiem umiestňovať zisky v krajinách, kde je zjednodušený daňový režim je totiž celoeurópskym problémom. Aj SR prichádza často takýmito postupmi o nemalé zisky.

(27. 06. 2013)

Archív tlačových správ