Preskočiť na hlavný obsah

Trenčianski colníci darovali vianočnú kapustnicu ľuďom bez domova

TRENČÍN – 21. 12. 2017: Trenčianski colníci dnes darovali suroviny na prípravu vianočnej kapustnice a ďalšie trvanlivé potraviny ľuďom bez domova v rámci už tradičnej vianočnej charitatívnej zbierky.

Colníci a zamestnanci Colného úradu Trenčín každoročne organizujú v predvianočnom čase charitatívnu zbierku, ktorou chcú pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. V tomto roku obdarovali ľudí bez domova. Chceli im dať aspoň kúsok z vianočných tradícií, ktoré mnohí považujú za samozrejmé, ale pre nich to tak nie je. Preto nakúpili suroviny na prípravu vianočnej kapustnice a ďalšie trvanlivé potraviny, aby sa do prípravy vianočnej dobroty zapojili aj samotní klienti Nízkoprahového denného centra a nocľahárne mesta Trenčín. Zbierku doplnili aj o teplé šatstvo a bežné hygienické potreby.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(21. 12. 2017)

Archív noviniek