Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Tretí sektor zatiaľ získal vyše 58 miliónov eur

BRATISLAVA, 16.08.2019: Finančná správa zaslala na účty neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám do polovice augusta vyše 58 miliónov eur. Poukázali im ich fyzické a právnické osoby ako podiel zo svojich zaplatených daní, známe ako 2%. Konečná suma pre tretí sektor sa ešte môže navýšiť. 

Tretí sektor zatiaľ získal vyše 58 miliónov eur. Peniaze dostali občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie od daňovníkov. Ide o financie, ktoré im poukázali fyzické a právnické osoby ako 2 % podielu zo svojich zaplatených daní. Finančná správa doteraz spracovala takmer 900 tisíc vyhlásení. 

Najviac ľudia a firmy darovali tretiemu sektoru z Bratislavského kraja, na účty neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií pribudlo od daňových subjektov z tohto kraja takmer 14 miliónov eur. Najnižšiu sumu, necelé 4 milióny, poukázali daňové subjekty z Banskobystrického kraja. 

Výška darovaných financií sa môže ešte zvýšiť. Narásť môže po spracovaní všetkých odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018, ktoré odovzdajú subjekty do 02.10.2019. Komu darovať 2% zo svojich daní si môžu daňovníci pozrieť v zozname, ktorý vedie Notárska komora SR. Verejne dostupný je aj na stránke www.notar.sk a na portáli finančnej správy. 

Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane v roku 2019 a informácie o sume poskytnutej jednotlivým prijímateľom zverejní finančná správa do konca januára 2020. Počas januára zároveň zasiela neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(16. 08. 2019)

Archív noviniek