Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda trochu inak

KOŠICE – 07.07.2014: V sobotu 5. júla 2014 colníci mobilných jednotiek colných úradov Košice, Prešov a Michalovce vykonali v Košiciach 14 kontrol na trhových miestach a v prevádzkových priestoroch podnikateľských subjektov. Až pri 11 kontrolách zistili porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Na mieste boli uložené pokuty v celkovej výške 6 190 eur.

Napriek avizovaným kontrolám predajcovia stále porušujú svoje zákonné povinnosti. Najčastejšie ide o nezaevidovanie tržby či nevydanie pokladničného bloku. V 5 prípadoch colníci zistili opakované porušenie zákona o ERP osobitne závažným spôsobom a v rámci 2 kontrol na rôznych miestach zistili porušenie zákona u identického subjektu. Nezamerali sa však len na pokladnice. Zaistili tiež 5 kusov spotrebiteľského balenia liehu v súvislosti s podozrením z porušenia daňových predpisov.

Okrem pokút uložených na mieste Colný úrad Košice v odôvodnených prípadoch uplatní oprávnenie podľa zákona o ERP, podľa ktorého ak podnikateľ nezaplatí pokutu v zákonnej lehote, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, vrátane podania návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia dotknutého podnikateľského subjektu, ktorý porušil uvedený zákon osobitne závažným spôsobom opakovane a na viacerých trhových miestach v Košiciach. Colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu oznámením.

Colníci pri svojej kontrolnej činnosti na jarmokoch, trhoviskách či festivaloch okrem iného kontrolujú, či predajca má vyobrazený vzorový pokladničný blok pre zákazníka, či má vydaný pokladničný blok všetky predpísané náležitosti, teda číslo bloku, daňový kód pokladne DKP a logo MF. Okrem toho, že finančná správa dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zabraňovanie colným a daňovým únikom, zabezpečuje aj ochranu zdravia a bezpečnosť obyvateľstva tým, že sa zameriava aj na predaj nelegálnych liehovín, cigariet, tabaku, či poškodzovanie práv duševného vlastníctva, teda na predaj falzifikátov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB]

(07. 07. 2014)

Archív noviniek