Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Tri muchy jednou ranou

BANSKÁ BYSTRICA – 16.02.2016: Minulý týždeň colníci Stanice colného úradu Banská Bystrica vykonali v jednej prevádzke kontrolu, počas ktorej zistili rovno tri porušenia právnych predpisov.

 Počas minulého týždňa colníci kontrolovali prevádzku v Novej Bani. Účelom bolo zistiť dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladne.  Počas vykonaného kontrolného nákupu colníci zistili, že sa na elektronickej registračnej pokladni (ďalej len „ERP“) nachádza poškodená plomba. Podnikateľ však túto skutočnosť nezapísal do kontrolnej knihy ERP ani neoznámil servisnej organizácii v zmysle zákona. Týmto sa dopustil správneho deliktu, nakoľko podľa zákona je povinný nahlásiť poškodenie alebo chýbanie plomby servisnej organizácii. Pokladňa bola z dôvodu porušenia plomby, z podozrenia z manipulácie ERP, ako aj z dôvodu, že nespĺňa náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. zabezpečená.

 Ďalej colníci pri vykonávaní kontroly tovaru, ktorý bol v predajni ponúkaný na predaj zistili, že ide pravdepodobne o tovar porušujúci ochranu práv duševného vlastníctva, nakoľko vykazuje znaky falzifikátu a teda porušuje práva duševného vlastníctva. Išlo o tovar rôznych svetových značiek v počte 249 kusov a 101 párov. Colníci tovar zaistili a vzorky zaisteného tovaru predložili zástupcom oprávnených osôb na predbežné posúdenie, či vykazuje znaky falzifikátu a teda či je dôvodné podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva. Osobe hrozí pokuta až do výšky 67 000 eur.

 No a nakoniec počas dôkladnej kontroly interiéru prevádzky colníci naďabili na škatuľu pod pultom, v ktorej sa nachádzali cigarety značky Marlboro v celkovom množstve 520 kusov SBC, t.j. 10 400 ks cigariet, balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, neoznačené kontrolnou známkou. Finančný únik na cle a spotrebnej dani bol vyčíslený na  1 800 eur. Z toho len únik na spotrebnej dani predstavuje hodnotu  1 050 eur.

 Prípad bol postúpený miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 200 kB; nové okno]

(16. 02. 2016)

Archív tlačových správ