Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Skontrolovali sme pokladnice na trnavskom jarmoku

TRNAVA – 13.09.2013: Takmer 70% predajcov na tradičnom trnavskom jarmoku nedodržiavala zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Dnes popoludní zamestnanci finančnej správy preverili 22 stánkov - chyby našli v 15 z nich.

Kontrolná akcia bola dnes popoludní v čase od 14.00 -16.00 hod. na jarmoku v Trnave. Zamerala  sa na stánky rýchleho občerstvenia a stánky komerčných predajcov. Cieľom kontrol bolo zistiť, či prevádzky riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydajú pokladničný doklad, ktorý zároveň bude spĺňať náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnici. Okrem toho kontrolóri preverovali dodržiavanie zákonov o spotrebných daniach a zákona o ochrane práv duševného vlastníctva.

Na kontrolnej akcii sa zúčastnilo 40 zamestnancov z colného a daňového úradu v Trnave, ktorí vykonali 22 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 15 prípadoch (cca 70%) v niektorých stánkoch aj viacnásobné. Celkový počet porušení sa vyšplhal na 23.

Najčastejším porušením zákona o ERP:

  • nezaevidovanie prijatej tržby v pokladni,
  • podnikateľ tržbu zaevidoval, ale nevydal doklad z pokladne,
  • podnikateľ vydal pokladničný doklad, ktorý nespĺňal náležitosti zákona, teda falošný bloček.

Daňový alebo colný úrad môže za porušenie zákona o používaní ERP uložiť podnikateľovi pokutu od 30 do 3 300 eur. Pri opakovaných porušeniach zákona až do výšky 6 600 eur.

(13. 09. 2013)

Archív tlačových správ