Preskočiť na hlavný obsah

Tržby v e-kase sa vracajú na úroveň spred pandémie

BRATISLAVA – 07.05.2021: Tržby aj počet vydaných pokladničných dokladov sa postupne vracajú na úroveň obdobia spred pandémie. Dokazujú to najnovšie štatistiky finančnej správy zo systému e-kasa. Už v apríli tohto roka bol denný priemer tržieb na úrovni 68,7 milióna eur, čo je približne rovnaká úroveň ako na začiatku minulého roka, keď ešte neplatili prísne protiepidemické opatrenia. 

Pandémia nového koronavírusu si vyžiadala sprísnenie protiepidemických opatrení, čo viedlo k zatvoreniu väčšiny obchodov, či utlmeniu poskytovania služieb. To sa prejavilo aj na vývoji tržieb evidovaných v systéme e-kasa. Situácia sa však s postupným uvoľňovaním ekonomiky vracia do normálu. Zatiaľ čo v januári tohto roka sa tržby ešte pohybovali v priemere na úrovni 46,9 milióna eur za deň, v apríli sa už vrátili na 68,7 milióna eur. Ide o takmer rovnakú výšku tržieb, ktoré finančná správa evidovala v systéme e-kase vlani pred vypuknutím koronakrízy (denný priemer tržieb 70 miliónov eur). 

Rovnaký vývoj zaznamenala finančná správa aj v prípade vydaných pokladničných dokladov. V apríli tohto roka e-kasy vydali 4,05 milióna pokladničných dokladov. Ide o  takmer rovnaký počet ´bločkov´  ako začiatkom minulého roka pred pandémiou koronavírusu, keď bolo v systéme e-Kasa evidovaných okolo 5 miliónov pokladničných dokladov.  Najmenej pokladničných dokladov bolo evidovaných v januári tohto roka počas prísnych protiepidemických opatrení, vrátane zavretých prevádzok. 

V súčasnosti je na Slovensku aktívnych 146.235 online registračných pokladníc (ORP) a virtuálnych registračných pokladníc (VRP).

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(07. 05. 2021)

Archív noviniek