Preskočiť na hlavný obsah

Trnavskí colníci zaisťovali pančuchové nohavice, ponožky i dátové káble

BRATISLAVA – 10.4.2013: 46 038 kusov detských pančuchových nohavíc a 32 400 párov ponožiek zaistili trnavskí colníci na Pobočke Colného úradu Dunajská Streda. Tento tovar bol reprodukciami viacerých ochranných známok (HELLO KITTY, NBA, SPIDER-MAN, DISNEY, SNOOPY...), pochádzal z Číny a smeroval do Maďarska. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla majiteľom ochranných známok predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov, bola vyčíslená na takmer pol milióna eur.

Ďalšiu zásielku z Číny zaistili colníci na pobočke v Galante. 4950 kusov dátových káblov, ktoré boli reprodukciou ochrannej známky APPLE a 1000 kusov kalkulačiek, ktoré boli reprodukciou ochrannej známky CASIO bolo určených pre Slovenský trh. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov bola majiteľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na takmer 100 000,- €.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel jeho použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia vzniklo podozrenie, že sa vo všetkých prípadoch porušujú práva ochrany duševného vlastníctva oprávnených osôb, preto bol tovar na oboch pobočkách colného úradu zaistený. So zisteniami boli bezodkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí potvrdili nadobudnuté podozrenia. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenými osobami, ktoré sú majiteľmi ochranných známok, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

Colné predpisy umožňujú finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, avšak až po splnení zákonom stanovených kritérií.

(10. 04. 2013)

Archív noviniek