Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Trnavskí colníci spolu s policajtmi skontrolovali nočné podniky v Seredi

SEREĎ/TRNAVA – 25.01.2014: Trnavskí colníci v súčinnosti s policajtmi z piatka na sobotu v nočných hodinách obsadili tri nočné podniky v Seredi. Prehliadke colníckym služobným psom zameraným na drogy sa nevyhli žiadne priestory podnikov. Majiteľom zariadení colníci skontrolovali aj alkoholické nápoje a cigarety. Mladistvých policajti podrobili dychovým skúškam na alkohol.

V noci z piatka na sobotu si colníci z Veľkého Medera v súčinnosti s mestskými policajtmi v Seredi a Obvodným oddelením PZ v Seredi vytypovali tri nočné podniky v meste Sereď. Colníci so služobným psom zameraným na drogy kontrolovali držbu omamných, psychotropných látok a prekurzorov a zároveň u majiteľov zariadení vykonali daňový dozor nad tovarom, ktorý podlieha spotrebným daniam. Pri alkoholických nápojoch a tabakových výrobkoch sa zamerali na preverovanie pôvodu a spôsobu ich nadobudnutia, ich označovanie, legálnosť takýchto výrobkov, vedenie evidencií a plnenie iných zákonom určených povinností súvisiacich so správou spotrebných daní.

Mestskí policajti zo Serede spolu s Obvodným oddelením PZ v Seredi zisťovali vykonaním dychových skúšok požitie alkoholu mladistvými.

Ani v jednom z podnikov nebolo zistené porušenie predpisov. Trnavskí colníci plánujú v tomto roku počet takýchto kontrol v trnavskom kraji neustále zvyšovať, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa colného úradu Trnava.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB]

(25. 01. 2014)

Archív noviniek