Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Trnavskí colníci odhalili falošnú obuv a textil za vyše 2,5 milióna eur

Trnava – 26.3.2013: Pri kontrole dvoch kontajnerových zásielok colníci zaistili tovar pochádzajúci z Poľska a Číny, ktorý vykazoval podozrenie na porušenie práva ochrany duševného vlastníctva.

Trnavskí colníci na Pobočke Colného úradu Dunajská Streda pri vykonávaní úplnej vnútornej kontroly v rámci colného konania na prepustenie dvoch kontajnerových zásielok do colného režimu voľný obeh zaistili obuv označenú reprodukciou ochrannej známky ADIDAS a CROCS. Tovar z prvej zásielky pochádzal z Poľska a podľa predložených dokladov smeroval do Maďarska. Druhá zásielka bola z Číny a mala smerovať na maďarský trh.

Počas kontroly colníci zaistili 32 393 párov obuvi s reprodukciou ochrannej známky ADIDAS a 5 772 párov obuvi označenej ochrannou známkou dizajnu CROCS. Pri tovare vzniklo podozrenie z porušovania práva ochrany duševného vlastníctva. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla majiteľom ochranných známok predajom zaistenej obuvi na trhu ako originálnych výrobkov, bola vyčíslená na 1.062.000 ,- €.

V rovnakom čase zaisťovali colníci tovar aj na Pobočke Colného úradu Brodské. Išlo o zásielku z Číny, z ktorej bolo z dôvodu podozrenia z porušenia ochrany práva duševného vlastníctva zaistených 22 445 kusov textilu. Išlo prevažne o detské súpravy, dámske teplákové súpravy, pánske mikiny a bundy označené reprodukciami viacerých ochranných známok - MONSTER, BURBERRY, HELLO KITTY, CARS a Camp DAVID. Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom zaisteného tovaru na trhu ako originálnych výrobkov bola majiteľmi ochranných známok predbežne vyčíslená na cca 1.486. 850,- €. Zaistený tovar bol dovezený z Číny a mal smerovať do Českej republiky.

Vzhľadom na druh daného tovaru, účel jeho použitia, kvalitu materiálu, vyhotovenie, formu a spôsob balenia vzniklo podozrenie, že sa vo všetkých troch prípadoch porušujú práva ochrany duševného vlastníctva oprávnených osôb, preto bol tovar na oboch pobočkách colného úradu zaistený. So zisteniami boli bezodkladne oboznámení aj majitelia ochranných známok, ktorí potvrdili nadobudnuté podozrenia. Colný úrad Trnava v spolupráci s oprávnenými osobami, ktoré sú majiteľmi ochranných známok, bude ďalej konať vo veci ochrany práv duševného vlastníctva.

Colné predpisy umožňujú finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, avšak až po splnení zákonom stanovených kritérií.

(26. 03. 2013)

Archív tlačových správ