Preskočiť na hlavný obsah

Nápor na hraničný priechod Ubľa už poľavil

Michalovce – 26.05.2022: Počet osobných motorových vozidiel vyvážaných na Ukrajinu, spôsobujúcich nápor na hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, sa znížil.

Už vyše mesiac pretrvávajúci nápor na hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj spôsobený vývozom jazdených osobných motorových vozidiel na Ukrajinu poľavil. Aktuálne už ani tieto autá nečakajú v kolóne a na hraničnom priechode sú vybavované priebežne. Rovnako i všetky osoby a dopravné prostriedky, ktoré k prestupu štátnej hranice využijú tento hraničný priechod, sú vybavované priebežne.

Finančná správa operatívne prijímala opatrenia na riešenie vzniknutej situácie. Vyvážané automobily boli slovenskými colnými orgánmi na hraničnom priechode Ubľa vybavované v dvoch jazdných pruhoch. Bolo prijaté dočasné mimoriadne opatrenie a ich vývoz bol po dohode s ukrajinskou stranou krátkodobo umožnený aj cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod. Na vnútrozemskej Pobočke colného úradu Michalovce bola flexibilne predĺžená pracovná doba, aby boli zrealizované všetky colné konania na prepustenie do colného režimu vývoz, na ktoré boli podané elektronické colné vyhlásenia. Vypracovaný bol tiež zoznam vnútrozemských pobočiek, na ktorých je možné realizovať colné konanie. Pre uľahčenie orientácie občanov v oblasti colných formalít finančná správa informovala verejnosť prostredníctvom tlačových správ a zároveň spracovala prehľad informácií, ktorý je k dispozícii na portáli finančnej správy na špeciálnej podstránke venovanej Ukrajine. Nápor poľavil aj vďaka vzájomnej dohode ukrajinskej strany so susednými krajinami a následným umožnením ich vývozu cez ďalšie hraničné priechody.

Dňa 25. mája 2022 bolo na stretnutí zástupcov finančnej správy s ukrajinským partnerom Vojenskou oblastnou administráciou Zakarpatska v Užhorode dohodnuté, že individuálny dovoz motorových vozidiel určených na súkromné použitie je možný rovnako cez hraničné priechody s Maďarskom, Rumunskom a Poľskom. Partneri z týchto krajín dovoz vozidiel cez ich územie na Ukrajinu v komunikácii s finančnou správou rovnako potvrdili. Výsledok rokovania v Užhorode povedie k odbremeneniu osobnej dopravy na hraničnom priechode Ubľa - Malyj Bereznyj. Dosiahnutý pokrok je výsledkom operatívnej spolupráce finančných správ oboch krajín s Vojenskou oblastnou administráciou Zakarpatska za súčinnosti Generálneho konzulátu SR v Užhorode.

Opätovne pripomíname, že všetky colné formality nevyhnutné k vývozu osobných motorových vozidiel s prevoznými evidenčnými číslami fyzickými osobami, musia byť vybavené ešte pred príchodom na hraničný priechod. Colné konanie je možné uskutočniť na vnútrozemskej pobočke colného úradu ktoréhokoľvek členského štátu a zároveň k vývozu automobilov z územia EÚ využiť tiež hraničné priechody v ostatných členských štátoch, napr. v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku.

V platnosti stále ostáva, že k vývozu osobných automobilov s prevoznými evidenčnými číslami fyzickými osobami na Ukrajinu, je na úseku slovensko-ukrajinskej štátnej hranice určený cestný hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj. Hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod je popri štandardnej osobnej a nákladnej doprave i naďalej určený pre vývoz a dovoz tovarov humanitárnej povahy.

Dokument:

Informácia:

K tlačovej správe prislúchajú tiež audiozáznamy:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(26. 05. 2022)

Archív noviniek