Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W2

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom cestnom hraničnom priechode

MICHALOVCE – 16.07.2019: Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Ubľa Malyj Bereznyj bude dňa 17. júla 2019 od 08:00 hod. do 16:00 hod. obmedzená prevádzka na vstupe z Ukrajiny na Slovensko z dôvodu rekonštrukčných prác na vozovke.  

Colný úrad Michalovce upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu zabezpečenia priechodnosti colného hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj budú dňa 17. júla 2019 v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. demontované  poškodené vodorovné retardéry na cestnej komunikácii na vstupe z Ukrajiny na Slovensko a vykonaná oprava asfaltových plôch v polovičnom jazdnom profile. 

Vodičov v čase dočasného obmedzenia žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie pokynov službukonajúcich príslušníkov Finančnej správy. 

Ďakujeme za trpezlivosť a toleranciu v priebehu nevyhnutných prác, ktoré spôsobia dočasné obmedzenie prevádzky. Za potenciálny diskomfort sa ospravedlňujeme. 

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 07. 2019)

Archív noviniek