Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Pašeráci na východnej hranici denne testujú colníkov

MICHALOVCE – 14. 03. 2017: V uplynulých dňoch odhalili colníci na východnej hranici pašované cigarety v podlahe nákladného auta, v špeciálnych úkrytoch v osobných autách aj v balení prášku na pranie. 

Dnes v skorých ranných hodinách na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké colníci odhalili v nákladnom aute s nemeckými EČV kontraband pašovaných cigariet dvoch rôznych značiek v celkovom množstve 140 800 kusov (704 kartónov), balené v spotrebiteľskom balení po 20 ks, v dĺžke tabakového povrazca do 80 mm vrátane, označené na spotrebiteľskom balení ukrajinskými kontrolnými známkami.

Prázdny kamión smeroval z Ukrajiny do Nemecka. Počas colnej kontroly vodič nemeckého kamiónu, pôvodom z Kazachstanu, ústnym vyhlásením deklaroval, že dováža iba povolené množstvo cigariet, t.j.      40 ks. U službu konajúceho colníka vykonávajúceho colnú kontrolu však vzhľadom na správanie vodiča vzniklo podozrenie, že vo vozidle sa môže nachádzať väčšie množstvo cigariet. Vozidlo bolo následne podrobené kontrole inšpekčným skenovacím zariadením aj služobným psom vycvičeným na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov. Oboma spôsobmi špeciálnej kontroly bolo ako podozrivé miesto označená podlaha návesu kamióna, kde medzi dvoma dielmi posuvnej voľne nastaviteľnej podlahy návesu určeného na prepravu zvierat a dobytka boli odhalené ukryté cigarety. 

Finančný únik je  19 139,79 eur. Z toho únik na spotrebnej dani predstavuje sumu 12 812,80 eur. Prípad bol vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu, postúpený miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy. 

Aj na cestnom hraničnom priechode Ubľa colníci v uplynulých dňoch odhalili niekoľko prípadov pašovania cigariet. Dňa 8. marca 2017 odhalili priestupok, zaujímavý spôsobom ukrytia cigariet. Colníci s využitím špeciálnej techniky - inšpekčného skenovacieho systému na batožinu - odhalili v balení prášku na pranie 10 krabičiek cigariet. 

V sobotu 11.3.2017 zas ukrajinský občan skúšal ostražitosť ubľanských colníkov, keď v osobnom motorovom vozidle prevážal v špeciálne vybudovaných úkrytoch pod palubnou doskou, v zadnej náprave a v konštrukčných dutinách auta 9 140 ks cigariet (45,7 kartóna). 

Podobne v pondelok 13.3.2017 sa Ukrajinec v osobnom motorovom vozidle pokúšal doviesť okrem povolených 40-tich kusov cigariet, aj ďalších 2 800 ks cigariet (14 kartónov) ukrytých pred colnou kontrolou. Tento krát boli cigarety ukryté v priestore za prístrojovou doskou vozidla. Colníci sa nenechali oklamať a obe vozidlá podrobili podrobnej colnej kontrole v kontrolnej hale. Oba prípady boli vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu, postúpený miestne príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol   v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(14. 03. 2017)

Archív tlačových správ