Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Učíme colníkov z Azerbajdžanu

VYŠNÉ NEMECKÉ/BRATISLAVA – 28. 01. 2016: Colníci finančnej správy patria v oblasti odhaľovania rádioaktívnych materiálov medzi svetových špecialistov. Svoje dlhoročné skúsenosti v týchto dňoch odovzdávajú kolegom z Azerbajdžanu. Slúži na to špeciálne tréningové centrum na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.

 Od pondelka 25. januára do dnešného dňa absolvovalo desať azerbajdžanských colníkov komplexné školenie zamerané na odhaľovanie nezákonnej prepravy tovaru za použitia skenovacích systémov či unifikovaného softvéru na vyhodnocovanie skenov vozidiel z rôznych druhov skenovacích systémov. Bolo to prvé zo série školení, ktoré sú naplánované v našom špecializovanom stredisku, od jeho otvorenia v októbri minulého roka. Techniku aj školiace stredisko vybudovala finančná správa s podporou americkej vlády a je určené na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov na území SR. Školenia sa zúčastnil aj zástupca americkej ambasády v Ankare. Výučba je kompletne v anglickom jazyku a školitelia zástupcovia finančnej správy.

 Teoretickú časť colníci absolvovali účastníci v učebni vybavenej interaktívnou tabuľou, notebookmi, softvérom vyhodnocujúcim snímky z rôznych skenovacích zariadení a tlmočníckou technikou. Americká strana poskytla na základné vybavenie miestnosti sumu 34 393,01 USD (30 444,68 eur).

 Finančná správa disponuje na odhaľovanie nelegálnej prepravy rádioaktívnych materiálov mobilnými zariadeniami, stacionárnymi systémami na všetky druhy dopravy a ďalším technickým vybavením, ktoré je potrebné na preškolenie colníkov oddelení špeciálnych technológií, policajtov či zahraničných kolegov prevažne z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.

 Spoluprácu s americkou vládou datujeme od podpísania „Memoranda o spolupráci pri predchádzaní nedovoleného nakladania s jadrových a iných rádioaktívnym materiálom“ medzi Ministerstvom energetiky USA a vtedajším Colným riaditeľstvom SR v roku 2006. Za ostatných osem rokov dosiahla hodnota poskytnutého tovaru sumu viac ako 1,7 milióna eur.

 Najdrahšie darované prístroje a vybavenie: 

MERCEDES-BENZ   SPRINTER 515 + RTG MB VAN 902

216   101,14

2006

DETEKČNÝ   SYSTÉM NA MER. RÁDIOAKTIVITY RAVEN

178   174,16

2009

DETEKČNÝ   SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

123   874,26

2007

DETEKČNÝ   SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

101   581,82

2007

DETEKČNÝ   SYSTÉM NA MER.RÁDIOAKTIVITY RAVEN

  84 849,26

2009

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 128 kB; nové okno]

(28. 01. 2016)

Archív tlačových správ