Preskočiť na hlavný obsah

Účtovné doklady chceli spáliť

KOŠICE, 09.11.2018: Finančná správa pri zásahu v Košiciach zaistila viac ako 600 kg dokladov viacerých personálne prepojených spoločností. Zásah vykonali na dvoch miestach.  

Kriminalisti z finančnej správy na základe podozrenia zabránili spáleniu účtovných a daňových dokladov. Všetky účtovné doklady patrili spoločnostiam, ktoré boli personálne prepojené na jednu osobu a jej rodinných príslušníkov. Týkali sa viacerých zdaňovacích období a uložené boli v dvadsiatich vreciach. Dokopy išlo o účtovné doklady dvanástich obchodných spoločností. Pri zásahu sa v skladových priestoroch nachádzali dve osoby - správca objektu a jeden zamestnanec spoločnosti. Kriminalisti obe osoby vypočuli.

Následne pokračovali v zásahu aj v iných priestoroch spoločností, ktoré boli personálne prepojené s nemenovaným podnikateľom. V nich zaistili ďalších 61 ks šanónov s obsahom účtovných a daňových dokladov za viaceré zdaňovacie obdobia. V súčasnosti pokračuje analýza zaistených dokladov.

Tieto personálne prepojené spoločnosti nie sú finančnej správe neznáme. V dotknutých spoločnostiach za ostatné roky spravila niekoľko desiatok kontrol, viedla viaceré exekúcie a podala v tejto súvislosti viacero trestných oznámení. Žiadne konkrétnejšie informácie nie je možné vzhľadom na daňové tajomstvo zverejniť. 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektron

(09. 11. 2018)

Archív noviniek