Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W3

Ukončenie dočasného obmedzenia činností na Pobočke colného úradu Trnava NS

TRNAVA – 12.05.2020: Colný úrad Trnava oznamuje, že od 18.05.2020 ruší dočasné obmedzenie činnosti Pobočky colného úradu Trnava NS, Nitrianska 5, 917 02 Trnava a počnúc týmto dňom budú služby tejto pobočky dostupné nepretržite 24 hod. denne 7 dní v týždni (rovnako, ako pred zavedením dočasného obmedzenia).

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 122 kB; nové okno]

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 05. 2020)

Archív noviniek