Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Uľahčite si obchodovanie so zahraničím

ŽILINA – 15. 04. 2015: Obchodujúcim firmám so zahraničím, ktoré chcú získať výhody v colnom konaní, môže pomôcť nový elektronický kurz dostupný na internete. Uľahčí im prístup k informáciám o bezpečnostnom programe „schválený hospodársky subjekt“ a nasmeruje ich k získaniu certifikátu kvality.

Do zoznamu prestížnych firiem, inak povedané „schválených hospodárskych subjektov“, sa môžu zapojiť firmy obchodujúce s tretími krajinami, ktoré majú za sebou spoľahlivú a bezpečnú minulosť a v nastolenom trende pokračujú aj teraz. Po získaní certifikátu kvality ocenia výhody spojené s colným konaním, pocítia to tak z časového ako aj finančného hľadiska.

Na uľahčenie procesu smerujúceho k dosiahnutiu osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu je pripravená pre záujemcov možnosť elektronického vzdelania. Kurz si možno stiahnuť cez link . Zahŕňa informácie o právnej úprave vrátane kritérií, ktoré musia firmy žiadajúce o certifikát spĺňať. Jeho inštalácia prebehne po tom ako si užívateľ pri vstupe na portál Európskej komisie zvolí možnosť AEO kurzu a  pre komunikáciu v slovenčine aj jazyk SK. Prihlásení prejdú v piatich kapitolách od úvodu školenia cez oboznámenie s pojmom schválený hospodársky subjekt až k žiadosti o udelenie statusu. V závere absolvujú zhrnutie a  vyhodnotenie elektronického vzdelávania.

Spomínaný program sa zakladá na rovnováhe medzi zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami a zároveň uľahčeniami v podobe colných zvýhodnení pre hospodárske subjekty spĺňajúce zákonné kritériá. Preto je snahou, aby sa doň zapojilo čo najviac firiem. So zvyšujúcim sa počtom držiteľov osvedčenia sa zvýši kvalita v dodávateľsko – odberateľských reťazcoch aj vo vzťahoch s úradmi. 

Certifikáty pre schválené hospodárske subjekty vydáva Colný úrad Žilina, ktorý v tejto oblasti pôsobí celoslovensky.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB; nové okno]

(20. 04. 2015)

Archív tlačových správ