Preskočiť na hlavný obsah

Úloha finančnej správy počas predsedníctva v EU

BRATISLAVA – 07. 07. 2016: 1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo v  Rade EÚ. Zástupcovia finančnej správy sú súčasťou rezortného tímu Ministerstva financií SR. Budú však predsedať skupine pre colnú spoluprácu.

Už 1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo (SK PRES) v Rade EÚ, inštitúcii zastupujúcej členské štáty únie. Slovensko je viac ako kedykoľvek doteraz priamo „v európskej kuchyni“ a má úlohu formovať európsku legislatívu. Zástupcovia finančnej správy sú súčasťou rezortného tímu Ministerstva financií SR. Rozhodnutím prezidenta finančnej správy bol zriadený osobitný tím, ktorý bude zabezpečovať úspešný priebeh slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Úlohou finančnej správy bude podpora Ministerstva financií pri vedení rokovaní v pracovných skupinách pre daňové otázky a colnú úniu. Zároveň budeme viesť rokovania pracovnej skupiny pre colnú spoluprácu. Medzi priority tejto skupiny patria spolupráca colných správ v boji proti terorizmu, výmena colných informácií s tretími krajinami a podvody pri minerálnych olejoch. 

Okrem vedenia rokovaní skupiny pre colnú spoluprácu, budeme zabezpečovať koordináciu a spoluprácu s inými pracovnými skupinami, útvarmi Európskej komisie, Europolom, Frontexom a Svetovou colnou organizáciou. V oblasti colnej budeme viesť stretnutia generálnych riaditeľov colných správ v Europole a na pôde Rady.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

(07. 07. 2016)

Archív noviniek