Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Aj umelci musia platiť dane

BRATISLAVA – 18.7.2017: Leto je obdobím konania zvýšeného počtu rôznych kultúrnych podujatí. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku vystupujú, takisto musia svoje príjmy zdaňovať.

Letné obdobie je viac ako inokedy obdobím konania rôznych hudobných festivalov, divadelných predstavení, či koncertov. Zahraniční umelci, ktorí na Slovensku vystupujú, musia svoje príjmy zdaňovať nielen počas leta, ale v priebehu celého roka. 

Všetky príjmy autorov a umelcov sa zdaňujú zrážkovou daňou. Daň za umelca odvádza spoločnosť, ktorá si jeho vystúpenie objednala a tá zrážku dane aj oznamuje daňovému úradu. Umelcovi potom vyplatí už len čistý honorár a daňová povinnosť sa považuje za splnenú. Zahraničný umelec sa môže rozhodnúť, že zrazenú daň bude považovať za preddavok. V tom prípade si na Slovensku môže podať daňové priznanie.   

S mnohými štátmi má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia. Zrážková daň sa v prípade umelcov zo zmluvných štátov vyberá vo výške 19%. V prípade, že na Slovensku pôsobí umelec z nezmluvného štátu, organizátor mu z vyplateného príjmu zrazí daň vo výške 35%. Zoznam zmluvných štátov vydáva a uverejňuje Ministerstvo financií SR. 

Daňové úrady sa pri kontrole zdaňovania zahraničných umelcov stretávajú s rôznymi nezrovnalosťami. Najčastejšie ide o nezrazenú daň z vyplácaných honorárov, nesprávne určenie výšky príjmov alebo nezdanenie príjmov spoluúčinkujúcich osôb, ako sú zbor, predkapela, či tanečníci. V niektorých zmluvách kontrolóri objavili aj účelové klauzuly o nezdanení príjmu na Slovensku. 

Príklad 1:

Mestské kultúrne stredisko usporiadalo 18.4.2017 divadelné predstavenie, kde hrali českí herci. Honorár bol vyplatený priamo českým umelcom 15.5.2017. Mestské kultúrne stredisko ako platiteľ dane bolo povinné zraziť daň vo výške 19% a odviesť ju daňovému úradu najneskôr 15.6.2017. V rovnakej lehote malo daňovému úradu predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane.  

 

Príklad 2:

Organizátor letného festivalu pozval na vystúpenie 8.7.2017 umelca z Ghany (nezmluvný štát). Na základe uzatvorenej zmluvy mu príjem vyplatí priamo 8.7.2017. Organizátor je povinný zraziť daň vo výške 35% a odviesť ju daňovému úradu najneskôr 15.8.2017. V tejto lehote musí daňovému úradu predložiť aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.

  

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým a colným  podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

(18. 07. 2017)

Archív noviniek