Preskočiť na hlavný obsah

Každý kamión s ázijským tovarom bude podrobený úplnej vnútornej kontrole

BRATISLAVA, 19.10.2018: Finančná správa zavádza tento rok ďalšie opatrenie v boji proti snahám o dovoz ázijského tovaru do Európy cez Slovensko. Najnovšie sa rozhodla zaviesť úplné vnútorné kontroly. Opatrenie začne platiť v nasledujúcich dňoch.

„Slovensko nie je žiadnym preclievacím hubom ázijského tovaru. Okrem už zavedeného opatrenia rozšírenia rizikových profilov na ďalšie tovary, zavádzame aj ďalšie: a to úplnú vnútornú kontrolu na každý kamión s vymedzeným druhom tovaru, ktorý príde na preclenie,“ informovala prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová. V praxi to bude znamenať, že colníci na pobočkách colných úradov budú fyzicky kontrolovať celý obsah kontajnerov, v ktorých sa dováža ázijský tovar na Slovensko.

„Takéto preventívne opatrenie zavádzame na v tejto chvíli časovo neohraničené obdobie. Podľa vývoja situácie budeme kontroly upravovať,“ dodala prezidentka finančnej správy. Cieľom tohto opatrenia je zastaviť fabulácie o možných colných podvodoch pri preclievaní a nečinnosti zamestnancov finančnej správy. Slovenská republika nie je a ani nemá v žiadnom prípade záujem, aby sa stala preclievacím hubom pre ázijský tovar.

Ako informoval OLAF, problém s dovážaním ázijského tovaru nie je iba problémom Slovenska, ide o celoeurópsky problém. Slovenská finančná správa s ním však úspešne bojuje už dlhodobo a postupne zavádza stále nové opatrenia, ktoré sú na jeho elimináciu účinné. To dokazuje aj vyjadrenie predstaviteľov OLAF-u, ktorí vnímajú Slovensko ako spoľahlivého partnera.

Najnovšie opatrenie môže mať vplyv na časové zdržania pri preclievaní a objem denne precleného tovaru.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 201 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(19. 10. 2018)

Archív noviniek