Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Upozornenie pri podávaní daňových priznaní

V prípade, že Vaše podanie zostáva po jeho odoslaní v neúspešne odoslaných dokumentoch, odporúčame skontrolovať si Históriu komunikácie o približne hodinu, podanie po tomto čase by malo byť už úspešne spracované. Nemusíte podanie opakovať.

(28. 03. 2019)

Archív tlačových správ