Preskočiť na hlavný obsah

Upozornenie

Od januára 2014 platitelia DPH nebudú môcť doručovať finančnej správe podania inak ako elektronicky. Upozorňujeme preto daňové subjekty, že do 31.12.2013 musia mať uzatvorenú novú dohodu so správcom dane (podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní) alebo mať zaručený elektronický podpis (ZEP).

Prihlasovacie meno (ID používateľa) pridelené na základe tzv. starej dohody (uzatvorenej podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) nebude od 1.1.2014 funkčné a daňový subjekt nebude mať možnosť podávať finančnej správe dokumenty elektronicky.

Zároveň odporúčame daňovým subjektom, aby si vykonanie uvedenej zmeny nenechali na poslednú chvíľu.

(16. 12. 2013)

Archív noviniek