Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Upozornenie pre užívateľov virtuálnej pokladnice

BRATISLAVA – 23. 10. 2015: Finančná správa upozorňuje užívateľov virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), aby si skontrolovali názvy položiek v ich katalógoch v zmysle povolených znakov.

Užívatelia VRP sa môžu stretnúť s tým, že pri názve tovaru či služby im aplikácia odmieta akceptovať niektoré znaky. Finančná správa v tejto súvislosti pripomína, že povolené sú len nasledovné znaky:

"!"#$%&'()*+,./0123456789:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~äáćéíĺńóŕśúýźů
ÄÁĆÉÍĹŃÓŔŚÚÝŹŮčďěľňôřšťžČĎĚĽŇÔŘŠŤŽ
őöűüŐÖŰÜ߀§μ°’‘˝ˇ´„“ˇ‚’‘©®™Ø²³"

Tieto je možné zadať do názvu tovaru a služieb. Zároveň žiadame podnikateľov, aby si skontrolovali správnosť názvov položiek v ich katalógoch, pričom treba postupovať podľa § 8 ods. 3 zákona č. 289/ 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ten uvádza, že „označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.“

Porušenie daného je správnym deliktom podľa § 16a písm. m), za čo hrozí podnikateľovi minimálna pokuta vo výške 100 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 140 kB; nové okno]

(23. 10. 2015)

Archív tlačových správ