Preskočiť na hlavný obsah

Upratovali za falošné pokladničné doklady

BRATISLAVA – 04.08.2022: Podvádzať s falošnými pokladničnými dokladmi sa nevypláca. Presvedčila sa o tom upratovacia firma, ktorú preverili daňoví kontrolóri finančnej správy. Ukázalo sa, že firma nákup čistiacich prostriedkov zdokladovala falošnými pokladničnými dokladmi. Daňová kontrola skončila s nálezom vyše 200 tisíc eur.

Kontrolórom finančnej správy sa počas kontroly dane z príjmov právnickej osoby podarilo odhaliť podvod falošných pokladničných dokladov vo firme zaoberajúcej sa upratovacími službami. Daňový subjekt do daňových výdavkov zahrnul náklady za nákup čistiacich prostriedkov, ktorých obstaranie deklaroval pokladničnými dokladmi z elektronických registračných pokladníc. Kontrolóri porovnaním predložených pokladničných dokladov voči záznamom z pokladníc u deklarovaných dodávateľských spoločností zistili, že uvedení dodávatelia tieto doklady nevystavili. Boli na nich uvedené nesprávne identifikačné údaje o dodávateľoch, v čase údajného predaja boli predajne zatvorené, vytlačené doklady mali tiež iný formát, ako používali preverované spoločnosti. Preverované dodávateľské spoločnosti zároveň popreli predaj jednotlivých druhov sortimentu tovaru, ako aj množstvá uvedené na dokladoch.

Vykonanou kontrolou bolo spochybnených viac než 90 % z celkovo uplatnených daňových nákladov. Ukázalo, že spoločnosť upratovacie práce reálne vykonávala, ale na uvedenú činnosť používala čistiace prostriedky obstarané odberateľmi na vrub ich nákladov.

Ide tak o ďalší prípad z kontroly, ktorý potvrdil, že podvádzať sa nevypláca. Daňová kontrola v uvedenej firme skončila s nálezom vyše 200 tisíc eur.

Finančná správa informuje o prípadoch z kontroly s cieľom zvýšiť informovanosť daňových subjektov a verejnosti a poukázať na prípady z praxe, kedy sa ukázalo, že porušovať zákon sa nevyplatí.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 08. 2022)

Archív noviniek